مشخصات گوشی Amoi F99b

مشخصات کامل گوشی Amoi F99b سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Amoi A90

مشخصات کامل گوشی Amoi A90 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi WMA8703

مشخصات کامل گوشی Amoi WMA8703 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 920mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi H812

مشخصات کامل گوشی Amoi H812 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Amoi S6

مشخصات کامل گوشی Amoi S6 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi F320

مشخصات کامل گوشی Amoi F320 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi M360

مشخصات کامل گوشی Amoi M360 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi WMA8508

مشخصات کامل گوشی Amoi WMA8508 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 780mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi CMA8170

مشخصات کامل گوشی Amoi CMA8170 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi E76

مشخصات کامل گوشی Amoi E76 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Phon… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   بات..

ادامه مطلب