مشخصات گوشی Amoi 2561

مشخصات کامل گوشی Amoi 2561 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 860mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi E78

مشخصات کامل گوشی Amoi E78 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.46 اینچی حافظه رم گوشی:   با..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi A100

مشخصات کامل گوشی Amoi A100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi M630

مشخصات کامل گوشی Amoi M630 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi A200

مشخصات کامل گوشی Amoi A200 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi A102

مشخصات کامل گوشی Amoi A102 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi A310

مشخصات کامل گوشی Amoi A310 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi E72

مشخصات کامل گوشی Amoi E72 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Phon… دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi H815

مشخصات کامل گوشی Amoi H815 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Amoi M650

مشخصات کامل گوشی Amoi M650 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 720mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب